DISCLAIMER

Disclaimer voor website www.thebrownecompany.nl

 

Ruud van der Vegt (KvK nr. 71946268), hierna te noemen The Browne Company, verleent je hierbij toegang tot www.thebrownecompany.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

 

The Browne Company behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover enige mededeling aan je te hoeven doen.

 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

The Browne Company spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van The Browne Company.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij The Browne Company.

 

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

 

Overig

 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.