PRIVACY-STATEMENT

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert, gevestigd aan Beatrixstraat 12 - 6031 BC  Nederweert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.thebrownecompany.nl

Beatrixstraat 12 

6031 BC  Nederweert

tel. 0495 634343

Ruud van der Vegt is de functionaris gegevensbescherming van The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert Hij is te bereiken via ruud@thebrownecompany.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • voor- en achternaam

 • geslacht

 • geboortedatum

 • geboorteplaats

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 

 • gezondheid

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • om goederen en diensten aan je te leveren

 • The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. ​

Geautomatiseerde besluitvorming

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert) tussen zit. The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 

 • geen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 

 • voor- en achternaam - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • geslacht - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • geboortedatum - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • geboorteplaats - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • adresgegevens - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • telefoonnummer - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • e-mailadres - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 • gezondheid - tot 6 maanden na beëindiging van de behandeling

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@thebrownecompany.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel  mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thebrownecompany.nl. The Browne Company - Shiatsu Praktijk Nederweert heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.